Mooji


Mooji_biográfiaAnthony Paul Moo-Young, ismertebb nevén Mooji, 1954 január 29-én született Jamaikán. 1969-ben Londonba, Brixtonba költözött. Évekig a londoni West End-en dolgozott utcai portérajzolóként, majd festőként és ólomüveg művészként tevékenykedett. Később a Brixton Főiskola művésztanára lett. Sokáig Tony Moo-ként volt ismert, de manapság a szeretetteljes Mooji néven ismerik követői világszerte. 

Mooji Sri Harilal Poonja, azaz Papaji, a híres advaita mester közvetlen tanítványa. 1987-ben Mooji találkozott egy keresztény misztikussal, s ez a találkozás megváltoztatta egész addigi életét. Egy közös imádságot követően Mooji közvetlen tapasztalást nyert a bennünk élő Isteni Önvalóról. Rövid időn belül olyan mély és radikális tudatváltáson ment keresztül, hogy sokak számára, akik ismerték, úgy tűnt, egy teljesen más ember lett belőle. Spirituális tudatosságra ébredése során egy mély belső átalakulás kezdődött, amely csodás tapasztalások és mély bepillantások formájában bontakozott ki. Úgy érezte, a változás erőteljes szele végigsöpört az életén, és mély vágyat érzett arra, hogy teljes mértékben megadja magát az Isteni akaratnak. Röviddel ezután feladta tanári állását, elhagyta otthonát, és csendes, egyszerű életet kezdett élni, melyben az Isteni akarat spontán módon kezdett megnyilvánulni. Hatalmas béke járta át lényét, mely azóta sem hagyta őt el. 

Az ezt követő hat év során Mooji a formálisan ismert külvilágról megfeledkezve, a spontán meditáció állapotában élt. Ezekben az években szinte teljesen pénztelen volt, de ennek ellenére állandó belső öröm, elégedettség és természetes meditáció járta át. A Kegyelem nővére, Julianne formájában karolta fel, aki szerető kedvességgel fogadta Moojit otthonába, és biztosította számára a lelki kiteljesedéshez szükséges időt és teret anélkül, hogy a külvilág szokásos nyomása és követelései háborgatták volna. Mooji ezen életszakaszát úgy szokta emlegetni, mint a „pusztaságban töltött évek”, melyek során úgy érezte, Isten ölében ül. Ez az időszak sok tekintetben nem volt könnyű Mooji számára, mégsincs nyoma sem megbánásnak, sem bűntudatnak a hangjában, miközben e korszakáról mesél. Épp ellenkezőleg, úgy beszél ezekről az évekről, mint egy áldott, kegyelemmel, bizalommal és szerető odaadással teli életszakaszról. 

1993-ban Indiába utazott, mert erős vágyat érzett, hogy ellátogasson Calcuttába, ahol Sri Ramakrishna, a nagy Bengáli Szent élt és tanított. Ramakrishna szavai és élete inspirációt és bátorítást nyújtottak Mooji lelki fejlődésének korai szakaszában. Mély szeretetet érzett a Szent iránt, a sors azonban úgy hozta, hogy nem jutott el Calcuttába. Rishikesh-ben, a Himalája lábánál fekvő szent helyen egy másik kegyes találkozás várt rá. Itt találkozott Sri Harilal Poonja, azaz Papaji, a nagy advaita mester három követőjével, akik kitartóan invitálták Moojit, tartson velük, és találkozzon mesterükkel. Bár Mooji-ban mély benyomást keltett kitartásuk, mégis két héten át halogatta a Papajival való találkozás lehetőségét, és inkább úgy döntött, elutazik Varanasi szent városába.

mooji-portrait1993 novemberében Mooji végül elutazott Lucknow-ba, hogy találkozzon Papajival. Ez az állomás kedvező és mélyen jelentős élményt hozott a spirituális útján. Úgy érezte, felkarolta a jó szerencse, hogy egy élő Buddhával, egy teljes mértékben megvalósított mesterrel találkozhatott. Fokozatosan jutott arra a felismerésre, hogy Papaji a valódi Guruja. Hónapokig vele maradt. Az egyik szatszang alkalmával Papaji a következő szavakat intézte Mooji-hoz: „Ha az Igazsággal való egységre vágysz, ’neked’ teljesen el kell tűnnöd.” Miután Mooji meghallotta Papaji válaszát, hatalmas düh ébredt az elméjében, és tele volt ítélkezéssel, ellenállással Papaji felé. Úgy döntött, végleg elhagyja a mestert, de még aznap a düh és lázadás sötét, nehéz felhője hirtelen eloszlott benne, és olyan intenzív békét, ürességet és a mester iránti szeretetet hagyott maga után, hogy képtelen volt elutazni. ’Papaji kegyelme’ a forrás ürességébe lökte elméjét. 

1994-ben a Mester áldásával elutazott Tiruvannamalai-ba, a Sri Ramanasramamba. Ez az az asram az Arunachala, a ’Tűz Hegye’ lábánál fekszik, ahol Sri Ramana Maharshi, Arunachala Bölcse, Papaji Guruja élt és tanított. Mooji három hónapot töltött ott.
Egy héttel azután, hogy visszatért Lucknow-ba, Mooji azt a szomorú hírt kapta Londonból, hogy legidősebb fia tüdőgyulladásban hirtelen elhunyt. Visszatért Angliába, ahol a korábbi évek áldott örömét a Papaji jelenléte és kegyelme által átitatott mélységes üresség és belső csend váltotta fel. 


Mooji 1997-ben még egyszer és egyben utoljára meglátogatta Papaji-t. Szeretett Mestere ekkor már beteg volt, és nehezen mozgott, de belső fénye és jelenléte töretlenül ragyogott. Egy hónappal azután, hogy Mooji ismét visszatért Londonba, üzenetet kapott, hogy a Mester eltávozott. Ennek kapcsán Mooji a következőket mondja: „A princípium, mely Mesterként jelenik meg, velünk van Itt és Most, mindörökké. Az Igaz Mester sosem hal meg, csak a miszter. Az Igaz Mester, a bennünk élő Sat Guru, az egyetlen Valóság.”

mooji-portrait-11999 óta tart szatszangokat spontán beszélgetések, elvonulások, intenzív szatszangok és négyszemközti találkozók formájában azon keresők számára, akik a világ minden részéről felkeresik őt az igazság közvetlen megtapasztalásának reményében. Az advaita hagyomány modernkori tanítói közül csak kevesen magyarázzák oly káprázatos tisztasággal, szeretettel és tekintéllyel az Én ismeretét és az önvaló-kutatás módszerét, mint Mooji. Mooji jelenlétéből olyan, egyfajta személytelenül meghitt, szeretetteljes és örömteli energia árad, mely a játékosság és a ’tekintély’ különös keverékeként lengi körül lényét. Stílusa közvetlen, érthető, együttérző és gyakorta humoros. Ha egyszer ’foglyul ejtenek’ a kérdései, úgy tűnik, nincs menekvés. Oly fáradhatatlanul és ’könyörtelenül’ vizsgálódik, és oly rendíthetetlen a hozzáállása, hogy az ’én’-képzetről menthetetlenül kiderül, hogy mentális kitaláció csupán, amikor formaként ismerjük fel abból a formanélküli tudatból szemlélve, akik vagyunk.

Mooji számos szatszang találkozót és elvonulást tartott már Spanyolországban, Olaszországban, Németországban, Svédországban, észak-Amerikában, Argentínában, Brazíliában, az Egyesült Királyságban, Írországban, Portugáliában, Ukrajnában, Lengyelországban, Oroszországban és Indiában. Mindig nyitott arra, hogy az igazság őszinte keresőivel találkozzon, bármi legyen is történetük.

Jey Papaji Om Sat Guru Ki Jey

 

“Áhítatos tiszteletem Mesteremnek, Srí Sat Guru Harilal Poonjajinak, Papajinak, a Tudat(ta)lanság Feloszlatójának”        – Mooji

Papaji

 

“Tudd meg, hogy minden, amihez kötődsz, minden, amit szeretsz, minden, amit tudsz, egy nap eltűnik majd. S hogy a világ – a te elméd – melyet alkotsz, melyben játszol, s amitől szenvedsz, megkülönböztetésként ismert. Lásd meg a Valós és a Valótlan közötti különbséget, az ismert az a valótlan, mely megjelenik s majdan tova is tűnik. Így hát maradj az Ismeretlennel, a Változatlannal, az Igazsággal.”       –  Papaji

Comments are closed